دست نوشته :

بعضی ها هم هستند که خودشون رو معیار حق و باطل قلمداد کردند و تا ببینند یک نفر فلان آهنگ رپ یا راک رو گوش میده دیگه خدا نداره....
یا تا یه چیزی در مورد کسی میشنوند دیگه از اون یک آدم بد میسازند توی ذهنشون..
به این آدما باید گفت :
« من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش »
----
سلامتی هرچی مرده که اگه گناه کسی رو به چشم خودش ببینه،  جرات نمیکنه اون رو به چشم گنهکار ببینه.. چون میدونه خدای این دنیا بخشنده ترین انتقام گیرندگانه در حالی که قدرتمندترین قادران هم هست..
*** بیاین « با آبروی هیچ کدوم از بنده های خدا » بازی نکنیم. که اگر نیازی به آبروریزی باشه یگانه روزی دهنده جهان خیلی خوب میتونه این کار رو انجام بده.