در وضعی که هر از چند گاهی صدای اختلاس از این ور و آن ور کیهان بلند است ، جراید میگویند قرار است به مقبره "حکیم نزاری" بیرجند بودجه ای چند میلیاردی و به روایتی چندین و چند میلیاردی اختصاص بیابد!..

از آنجایی که ما هم قرابت لفظی شدیدی بین نام مستعار خودمان با آقای "حکیم نزاری" مرحوم دیدیم، برآن شدیم تا با یک دوبیتی روح آن مرحوم را از عاقبت امر آگاه سازیم! باشد که پند گیرد؛ نکند روزی خدای نکرده متهم به اختلاس در بیت المال شود!


حکیم جونم نذاری پول حروم شه!

یه بودجه واسه تو اینطور تموم شه!

بترس از اختلاسای هویدا !!

خدا ناکرده قبرت مهر و موم شه!پ.ن: به عنوان مدرک تصویر کنونی مقبره آن حکیم فرزانه پیوست میشود تا اگر شد و آن بودجه اختصاص یافت و آن وقت ، آن بودجه هم صرف ساختن مقبره ای آن چنانی شد، بعدا پُزَش را برایمان ندهد!


پ.ن2: نمیدانیم چرا وقتی گفتیم "حکیم فرزانه" ، یاد "حکیم ابوالمفاخر قاینی" افتادیم؟ عیبی ندارد، به پیوست آرامگاه شیخ ابوالمفاخر قاینی عزیز را هم میگذاریم.

پ.ن3: لازم به توضیح نیست که آرامگاهی که وضعش خوبه، مث یه ساختمون نوسازه و پولداره مال آقای حکیم نزاری و آرامگاه کهنه تر و مفلسانه هم مال شیخنا، ابوالمفاخر قاینی هست.مقبره حکیم نزاری بیرجند