هکیم

"جور دیگر باید دید"

۳ مطلب در بهمن ۱۳۹۲ ثبت شده است

ماه بنی هاشمی ها..

بیخود که نمیگویندش «ماه بنی هاشم»
بنی هاشمی زیباست..
برادرجان ماهش را تصور میتوانی بکنی؟!

موافقین ۰ مخالفین ۰

در جمع خران بیا مرا راه بده


زان یونجه ی دیشبی بگو هست هنوز؟
از آنچه که میزدی بگو هست هنوز؟
در جمع خران بیا مرا راه بده
در جمع، کسی به این خری بگو هست هنوز؟


پ.ن:  مخاطب این شعر شاعران عزیزی که در صفات این زبان بسته شعر میگویند هستند.

پ.ن.: در ورود هکیم به اشعار خری سروده شد!

۸ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

باباطاهر خریداری نداره؟

باباطاهر خریداری نداره؟

حالا دیگه طرفداری نداره؟

ولی عریان شدن سهله عزیزم

دیگه عشقه که بازاری نداره..۶ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰