هکیم

"جور دیگر باید دید"

۳ مطلب در تیر ۱۳۹۳ ثبت شده است

بنشسته فقط اشاره میکنی، یعنی چه؟!

ما را تو بدون چاره میکنی، یعنی چه؟!
بنشسته فقط اشاره میکنی، یعنی چه؟!
من عاشق یک بغل ز احساس تو ام،
اما تو فقط نظاره میکنی، یعنی چه؟!


هادی کامل - نیمه شب چهارشنبه 11 تیر 93 ، قاین


۹ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰

من نقشه ی توی سینه ات را دیدم!من چهره ی پر ز کینه ات را دیدم!

من نقشه ی توی سینه ات را دیدم!

دلخور نشوی اگر که روزی دیدی

تصویر ِ پس ِ زمینه ات را دیدم!سه شنبه 10 تیر 93 ، قاین۱۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

رفاقت خشکه چون هامون خدایا

رفاقت خشکه چون هامون خدایا

چقد دور میشه دلها مون خدایا

رفیقی کو، رفیقی کو ، رفیقی!

که از دوریت بشه دل خون خدایا!یکشنبه 2 تیر 93 قاین
۸ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰