پدر ، این نماینده خداوندگار بر روی زمین نعمتی بود که تا بود قدرش رو ندونستم :(

برای کسایی که با من هم درد هستند صبر آرزو میکنم و از خدا میخوام این فرشته های آسمونی رو برای همه نگه داره.


به یاد پدری که به من لبخند آموخت
 و آموخت که در این دنیا گناهی نیست و اگر باشد، آن گناه «مردم آزاری» است..


(I)


وقتی که به لحظه ای به دنبال یکی تکیه گهم
بابای گلم بدان به یاد تو افتادم..


(II)


یک حس عجیب آمد و تنهایی هم
دنیا چه غریب آمد و تنهایی هم
در لحظه پرواز پدر از دنیا
یادم ز یُجیب* آمد و تنهایی هم


(III)


کمی آرامتر ، آه، ای وای
پدر خوب من آن بالاهاست
روی دستان شماست
کمی از سرعتتان کم کنید
به گمانم که نه،
من یقین دارم که...
او ازین تند قدم ها خسته ست...

او ازین تند قدم ها خسته ست.
*آیه ی شریفه ی امّن یجیب المضطر اذا دعاه فیکشف السوء