بخش "کشکول هکیم" ایجاد شد.
در این بخش مطالب اشعار و قطعه های زیبای اساتید و دوستان را با ذکر نام ایشان قرار خواهم داد..
اولین برگ کشکول با مطلبی از استاد جلیل صفربیگی رقم خورد... تا بعد.
برای  بازدید از کشکول لینک زیر را مورد عنایت قرار بدهید:
http://hakiim.blog.ir/category/%DA%A9%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%84%20%D9%87%DA%A9%DB%8C%D9%85/


در ضمن سعی میشود استفاده از مطالب به اطلاع نویسندگان محترم برسد.. و نویسندگان گرامی در صورتی که رضایت به استفاده از مطلب با نام خودشان در کشکول نداشته باشند میتوانند به بنده اطلاع بدهند..