هکیم

"جور دیگر باید دید" - نبشته های هادی کامل.

شعر لعنتی!

شعر لعنتی


لعنت به من ِ بی تو دپرزم
لعنت به ثانیه هایی که می کُشم
لعنت به وقت، به وقتی که میروی
لعنت به وقت، به وقتی که ثابت است
لعنت به روز که بی تو چه شب شده
لعنت به من که بی تو چه می شوم
لعنت به من که بی تو چه بی کسم
لعنت به آن کسی که به جای من آمده
لعنت به هرکسی که به جای من آمده
لعنت به این لحظه های بی تو هیچ
لعنت به این ثانیه های بی تو گیج
لعنت به این شعر که لعنتی شده
لعنت به هرکسی که موجبش شده
لعنت به او که فدای تو می شود
لعنت به این زمان که بی تو نمی رود
لعنت به تو!! نه!!! بمان!!!!
لعنت به من که بی تو لعنتی شدم!
برگرد به پیش من! پایان ِ خوب ِ شعر!
برگرد که معجزه با بودنت شود. هادی کامل

۵ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

بداهه ای به یاد پدردیشب ترانه بودم و امشب بیاد تو

بر جای خالی تو شعر میشوم هنوز

بابا دگر بهانه جز تو ندارد این

فرزند بی پناه ِ بی قرار ِ تو

ای کاش بودی و من فدای تو

هدیه هزار نه، بیشمار میشدم

بابا هنوز وقتی که از سفر

نیمه شبی میرسم به پشت در

با حسرتی عجیب میجویمت ز پشت ِ در. 

بابا بگو به من امشب میزنی سری

آخر برای من این روز عید مزخرف است

بابا کجای دنیا تو دیده ای بی پدر پسر

شادی کند به روز ِ پدرهادی کامل. 

موافقین ۰ مخالفین ۰

رنجیدی و نرنجاندی

سه حرف. پ د ر

یک دنیا عظمت.

راستی!

نوشته ای دیدم که سلامتی تاجی است بر سر افراد سالم که فقط افراد بیمار قادر به دیدنش هستند.

واژه ای که پدر را توصیف کند نیافتم. فقط اگر خواستید توصیفش را بشنوید، پای حرف کسی بنشینید که از دستش داده.

پدرم!

بهشت کمینه جایگاهت است!

ای که (همیشه) رنجیدی و (هیچ وقت) نرنجاندی..

روحت شاد


۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

"حکیم نزاری" هم میلیاردی میشود!

در وضعی که هر از چند گاهی صدای اختلاس از این ور و آن ور کیهان بلند است ، جراید میگویند قرار است به مقبره "حکیم نزاری" بیرجند بودجه ای چند میلیاردی و به روایتی چندین و چند میلیاردی اختصاص بیابد!..

از آنجایی که ما هم قرابت لفظی شدیدی بین نام مستعار خودمان با آقای "حکیم نزاری" مرحوم دیدیم، برآن شدیم تا با یک دوبیتی روح آن مرحوم را از عاقبت امر آگاه سازیم! باشد که پند گیرد؛ نکند روزی خدای نکرده متهم به اختلاس در بیت المال شود!


حکیم جونم نذاری پول حروم شه!

یه بودجه واسه تو اینطور تموم شه!

بترس از اختلاسای هویدا !!

خدا ناکرده قبرت مهر و موم شه!پ.ن: به عنوان مدرک تصویر کنونی مقبره آن حکیم فرزانه پیوست میشود تا اگر شد و آن بودجه اختصاص یافت و آن وقت ، آن بودجه هم صرف ساختن مقبره ای آن چنانی شد، بعدا پُزَش را برایمان ندهد!


پ.ن2: نمیدانیم چرا وقتی گفتیم "حکیم فرزانه" ، یاد "حکیم ابوالمفاخر قاینی" افتادیم؟ عیبی ندارد، به پیوست آرامگاه شیخ ابوالمفاخر قاینی عزیز را هم میگذاریم.

پ.ن3: لازم به توضیح نیست که آرامگاهی که وضعش خوبه، مث یه ساختمون نوسازه و پولداره مال آقای حکیم نزاری و آرامگاه کهنه تر و مفلسانه هم مال شیخنا، ابوالمفاخر قاینی هست.مقبره حکیم نزاری بیرجند۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

آرزو میکنم عاشق بشوی و...

آرزو میکنم عاشق شوی و بکشی درد عشقی که کشیدم
ولی خدا کند عشقت به سنگدلی "تو" نباشد
تحمل رنج کشیدنت را ندارم.


۱۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

لطفا که جرقه در کنارم نزنید!!

در گوشه اگر نشسته، مبهوت شدم؛

بی هر حرکت، شبیه ماموت شدم؛

لطفا که جرقه در کنارم نزنید!!

چون یک تن خسته پر ز باروت شدم.شعر : هکیم - 28 مرداد 93

۲۶ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰

بنشسته فقط اشاره میکنی، یعنی چه؟!

ما را تو بدون چاره میکنی، یعنی چه؟!
بنشسته فقط اشاره میکنی، یعنی چه؟!
من عاشق یک بغل ز احساس تو ام،
اما تو فقط نظاره میکنی، یعنی چه؟!


هادی کامل - نیمه شب چهارشنبه 11 تیر 93 ، قاین


۹ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰

من نقشه ی توی سینه ات را دیدم!من چهره ی پر ز کینه ات را دیدم!

من نقشه ی توی سینه ات را دیدم!

دلخور نشوی اگر که روزی دیدی

تصویر ِ پس ِ زمینه ات را دیدم!سه شنبه 10 تیر 93 ، قاین۱۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

رفاقت خشکه چون هامون خدایا

رفاقت خشکه چون هامون خدایا

چقد دور میشه دلها مون خدایا

رفیقی کو، رفیقی کو ، رفیقی!

که از دوریت بشه دل خون خدایا!یکشنبه 2 تیر 93 قاین
۸ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

مشق امشب من - بدون توقّع دوستت دارم

بدون توقّع دوستت دارم.  بدون توقّع دوستت دارم.  بدون توقّع دوستت دارم.  بدون توقّع دوستت دارم.  بدون توقّع دوستت دارم.  بدون توقّع دوستت دارم.  بدون توقّع دوستت دارم.  بدون توقّع دوستت دارم.  بدون توقّع دوستت دارم.  بدون توقّع دوستت دارم.  بدون توقّع دوستت دارم.  بدون توقّع دوستت دارم.  بدون توقّع دوستت دارم.  بدون توقّع دوستت دارم.  بدون توقّع دوستت دارم.  بدون توقّع دوستت دارم.  بدون توقّع دوستت دارم.  بدون توقّع دوستت دارم.  بدون توقّع دوستت دارم.  بدون توقّع دوستت دارم.  بدون توقّع دوستت دارم.  بدون توقّع دوستت دارم.  بدون توقّع دوستت دارم.  بدون توقّع دوستت دارم.  بدون توقّع دوستت دارم.  بدون توقّع دوستت دارم.  بدون توقّع دوستت دارم.  بدون توقّع دوستت دارم.  بدون توقّع دوستت دارم.  بدون توقّع دوستت دارم.  بدون توقّع دوستت دارم.  بدون توقّع دوستت دارم.  بدون توقّع دوستت دارم.  بدون توقّع دوستت دارم.  بدون توقّع دوستت دارم.  بدون توقّع دوستت دارم.  بدون توقّع دوستت دارم.  بدون توقّع دوستت دارم.  بدون توقّع دوستت دارم.  بدون توقّع دوستت دارم.  بدون توقّع دوستت دارم.  بدون توقّع دوستت دارم.  بدون توقّع دوستت دارم.  بدون توقّع دوستت دارم.  بدون توقّع دوستت دارم.  بدون توقّع دوستت دارم. 


آری!

صد بار مینویسم. بدون توقّع دوستت دارم. بدون توقع دوستت داشته ام و بدون توقع دوستت دارم ، بدون توقع هم دوستت خواهم داشت. توقع نخواهم داشت - از هیچ کس. - توقع اوّل جادّه ی کوچک شدن است. توقّع دلیل پیر شدن است . توقّع میکُشد، توقع ویرانت میکند. توقع نداشته باش.
پی نوشت : فرهنگ پارسی معین :

توقع
انتظارحصول چیزی داشتن , درانتظاروقوع امری بودن
1- ( مصدر ) چشم داشتنانتظار حصول امری را داشتن.2 - ( اسم ) چشم داشت انتظار . جمع : توقعات .

توقع داشتن
( مصدر ) انتظار داشتن چیزیراچشم داشتن .

توقع کردن
خواهش کردن خواستن

متوقع
توقع دارنده , خواهش کننده , کسی که ازدیگری چیزی توقع دارد
( اسم ) چشم دارنده امید دارنده : این بند. ثنا گستر متوقع است و مجال امیدش متوسع ... جمع : متوقعین .موافقین ۰ مخالفین ۰

قدر اکنون را بدان

در همین لحظه از زندگی ام در پیرترین زمان نسبت به قبل و جوان ترین زمان نسبت به آینده هستم، هر سنی که داشته باشم مهم نیست، از اکنون لذت خواهم برد.
هکیم


موافقین ۰ مخالفین ۰

بگو یک ذره غم دارم؟ ندارم.

درون سینه ام غم دارم ای یار

تو را هر نیمه شب کم دارم ای یار

کنم شکوه که غم ها از تو آید

تو گویی بی تو ماتم دارم ای یار


***


صدای زیر و بم دارم؟ ندارم

دل دیوانه کم دارم؟ ندارم

چقد غمخوار دورم رو گرفته

بگو یک ذره غم دارم؟ ندارم.


aaaaa

سپاس از استاد عباس صادقی زرینی

۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰